Oferta

 • spadkowe
 • rodzinne
 • rzeczowe
 • odszkodowania
 • zasiedzenia
 • służebność
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • powództwa o zapłatę
 • powództwo windykacyjne/negatoryjne
 • tworzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • postępowanie egzekucyjne
 • upadłość konsumencka
 • rozwód/separacja
 • alimenty
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej
 • przysposobienie
 • podział majątku
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych
 • reprezentacja oskarżycieli posilkowych
 • obrona w sprawach nieletnich
 • obrona w sprawach wykroczeniowych
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej
 • stałe doradztwo i opieka prawna;
 • reprezentacja przed sądami, organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej i samorządowej z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego i karnego,
 • sporządzanie opinii prawnych, przy uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego;
 • przygotowywanie projektów umów i regulaminów,
 • egzekwowanie od dłużników należności, w tym przedsądowe wezwania do zapłaty.